stratigrafický hiátGeologie
Hiát – přerušení stratigrafického sledu (nebo jeho časový interval), projevující se jako nepřítomnost určité jeho části. Ta buď vůbec nebyla uložena (regrese moře), nebo byla erodována před sedimentací následných vrstev.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 6. 2006
Autor: -red-