stratigrafická podvýživaGeologie
Nepřítomnost sedimentárních formací v oblasti, která po dlouhá geologická období byla vystavována zdvihu, takže byla ušetřena mořských transgresí. To ztěžuje rozpoznání geologického vývoje dané oblasti. Typickým příkladem bloku se stratigrafickou podvýživou je český masív.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 10. 2006
Autor: -red-