stratametr[Latina + řečtina], přístroj pro karotážní metodu umožňující zjišíovat směr a odklon vrstev ve vrtu; kombinace tří- až čtyřramenné mikrosondy, kavernometru a průběžně měricího inklinometru. Údaje stratametru se zpracovávají na samočinném počítači. Grafická znázornění podává průběžně představu o směru a sklonu vrstev v celé délce vrtu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: karotáž.

Reklama: