stojkaHornictví
Hornický dřevěný nebo kovový sloup, který v dole tvoří výztuž porubů a podpírá strop důlního díla, svislá část rámové (dveřejové) výztuže. Po dle konstrukce jsou stojky mechanické (individuální, například stojka objímková) a hydraulické. Podle praktické charakteristiky se stojka dělí na pozdě únosné (poddajné), brzo únosné (mechanické) a ihned únosné (hydraulické). Stojka má mít dostatečnou výsuvnou délku a co nejmenší hmotnost. Stojky se konstruují pro únosnost 15-40 MPa. Stojky mechanické mají nevýhodu v tom, že na jejich únosnost má vliv součinitel tření. Nejvýhodnější jsou hydraulické stojky, které jsou vhodným mechanizačním prvkem pro zajišíování důlních prostor. Ty jsou například základním prvkem pro posuvnou výztuž.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 9. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: dřeviště, stropnice.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: