Štěpán LazarevićŠlechta
[Lazarevič], *kolem 1377 – †19.7.1427, od roku 1389 srbský kníže, syn knížete Lazara (*1329–†1389, kníže od roku 1371, popraven Turky po bitvě na Kosově poli). Původně vazal osmanského sultána, roku 1402 se však osamostatnil a přijal z Byzance titul despoty. V boji proti turecké nadvládě uzavřel spojenectví s uherským králem Zikmundem Lucemburským a získal od něho jako léno Mačvu s Bělehradem, který se pak stal hlavním městem Srbska. Roku 1413 získal část Bosny a roku 1421 Zetu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 7. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Jiří Branković.

Reklama: