stěna buněčnáPevný obal rostlinné buňky, jehož typickou látkou je celulóza, vytvářející mikrofibrily. V období růstu má buňka primární stěnu buněčnou, která je tvořena sítí jednotlivých mikrofibril. To umožňuje růst stěny buněčné do plochy vkládáním nových mikrofibril mezi staré (tzv. intususcepce). Když buňka přestane růst, vytváří se sekundární stěna buněčná, v níž mikrofibrily tvoří svazky a stěna buněčná může tloustnout pouze přikládáním nových vrstev (tj. apozicí). Celulózní mikrofibrily tvoří organizovanou složku stěny buněčné, určující její pevnost, podobně jako železné pruty betonu. Hemicelulózy, pektiny a jiné látky tvoří amorfní součást stěny. Stěna buněčná může být prosycena anorganickými látkami (inkrustace) nebo látkami organickými (impregnace); při dřevnatění se stěna buněčná impregnuje ligninem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: blána buněčná, sféroplast.

Reklama: