stejnokřídlíZoologie
Homoptera – rozsáhlý, různorodý řád hmyzu s proměnou nedokonalou. Ústní ústrojí bodavě sacího typu. Mají dva páry blanitých křídel, samice jsou často bezkřídlé. Škodí na různých rostlinách sáním šťáv, přenosem virových chorob a tvorbou medovice. Dělí se na 5 podřádů: křísi, molice, mery, mšice a červci. Známo asi 43 000 druhů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: červci, cikádovití, dutilkovití, korovnicovití, křískovití, křísové, kyjatky, molice, mycetom, ostnohřbetkovití, partenogeneze, pěnodějkovití, pidikřísek, révokaz, štítenka zhoubná, žilnatka.Reklama: