Státní odrůdová knihaÚřední seznam všech odrůd rostlin, které byly v České republice registrované. Zápis do Státní odrůdové knihy provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) po splnění všech podmínek daných zákonem. Viz odrůdy révy vinné zapsané ve Státní odrůdové knize.

Datum vytvoření: 6. 2. 2006
Datum aktualizace: 6. 2. 2006
Autor: Milan Sedláček

Odkazující hesla: Baco, jakostní víno, odrůdy révy vinné, réva vinná.