stařešinský řádNástupnický systém v některých raně feudálních státech založený na principu seniorátu. V českém státě vyhlášen Břetislavem I. (11. století ), v Polsku Boleslavem IV. Křivoústým (12. století). Stařešinský řád se zpravidla uplatňoval jen v jedné či dvou generacích, pak obvykle o nástupnictví bojovaly jednotlivé rodové větve, nástupnická otázka byla zároveň komplikována souběžně se prosazujícím principem primogenitury. V českém státě vedl ve 12. století stařešinský řád k nástupnickým zmatkům a posílil politickou moc tvořící se české šlechty, v 1. polovině 13. století byl nahrazen primogeniturou.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 2. 2007
Autor: -red-