srovnávací psychologiePsychologie
Psychologický směr vycházející ze zjišťování interindividuálních (interskupinových), genetických, sociálně či transkulturálně podmíněných rozdílů mezi určitými psychologickými charakteristikami člověka, případně vyšších živočichů. V užším pojetí je srovnávací psychologie ztotožňována s diferenciální psycgologií, v širším chápána jako metodologický rámec psychologických věd využívající k zobecnění svých poznatků zejména matematicko-statistické postupy (komparativní psychologie ); v druhém případě bývá srovnávací psychologie nejčastěji pokládána za součást vývojové psychologie, resp. etologie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 10. 2006
Autor: -red-