srovnávací literární vědaKomparatistika – literárněvědná disciplína zabývající se srovnáváním děl, literárních škol, směrů i celků národních literatur (dvou i více), zjišťuje jejich vzájemné vztahy a vlivy. Počátky srovnávací literární vědy na začátku 19. století, rozkvět nastal zejména v období pozitivismu. V české literatuře uglatnil srovnávací hlediska například P. J. Šafařík, v oblasti folklóru měli významný podíl na mezinárodní srovnávací literární vědě F. Polívka a V. Tille (hlavně v lidovýcho pohádkách), v meziválečném období F. Wollman, na Slovensku M. Bakoš a D. Ďurišin.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Dionýz Ďurišin.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: