správnost a pravdivostKategorie logiky a teorie poznání. Správnost v logice je základní charakteristikou všech logických operací (úsudků, definic, důkazů) a je určována logickými zákony a cílem příslušné operace. Naproti tomu pravdivost jako kategorie teorie poznání (gnozeologie) vyjadřuje shodu obsahu poznatku s objektivní realitou (pravda). V procesu poznání oba pojmy spolu úzce souvisí, protože při správném usuzování se nemůže od pravdivých premis dojít k nepravdivým závěrům.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 10. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: