spiknutí v Rye HousePolitologie
Pokus whigovských extrémistů o vraždu anglického krále Karla II. a jeho bratra vévody z Yorku – pozdějšího panovníka Jakuba II. (1683). Spiknutí bylo zosnováno poté, co se jeho protagonistům nepodařilo znemožnit následnictví vévody z Yorku, který byl římskokatolického vyznání. Akce byla pojmenována podle domu v hrabství Hertfordshire, v němž měl být atentát proveden. Jedním z předáků spiknutí byl vévoda z Monmouthu (nemanželský syn Karla II.). Po odhalení příprav Monmouth uprchl do Nizozemí. Další spiklenci – např. lord Russell a Algernon Sidney – byli popraveni, hrabě Essex spáchal sebevraždu.

Datum vytvoření: 25. 4. 2008
Datum aktualizace: 25. 4. 2008
Autor: mim