spektrální pásMísta a oblasti
Oblast ve spektru, kde dochází k absorpci či emisi (absorpční či emisní spektrální pás). Spektrální pás má monotónní náběh a pokles, může případně mít další strukturu. Někdy ho lze aproximovat Gaussovou křivkou. Spektrální pás odpovídá přechodům mezi jednotlivými stavy dvou energetických pásů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 12. 2006
Autor: -red-

Reklama: