soukromé právoSoukromé právo upravuje poměry osob, zvláště povahy rodinné a majetkové. Tento úsek právního řádu je neobyčejně rozsáhlý a soustřeďuje množství různorodých institutů. Z toho důvodu soukromé právo zahrnuje také různé dílčí disciplíny (např. právo obchodní, právo cenných papírů, právo autorské atp.), regulované tradičně zvláštními zákony, jeho základem je však všeobecné právo soukromé. V právním systému je upraveno občanským zákoníkem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 10. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: