Sokolovská pánevGeologie
Geomorfologický celek v České republice, na jihozápadě Podkrušnohorské oblasti, nejvyšší Dvorský vrch, 573 m n.m. Příkopová propadlina omezená příkrými zlomovými svahy, vyplněná mírně zvlněným reliéfem na mladotřetihorních souvrstvích obsahujících hnědouhelné sloje. V podloží jsou místy kaolinicky zvětralé horniny krušnohorského krystalinika. Povrchová těžba hnědého uhlí, kaolínu, minerální prameny.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 5. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Podkrušnohorská oblast.