sodíková výbojkaTechnika
Technika, výbojka pracující na principu buzení atomů par sodíku v elektrickém výboji. Podle parciálního tlaku sodíkových par při svícení se sodíková výbojka dělí na a) vysokotlaké ( 104 Pa) s účinností nad 120 lm.W-1 a dobrým barevným podáním; b) nízkotlaké (parciální tlak nepřesahuje několik Pa) s účinností až 200 lm.W-1. Nevýhodou nízkotlaké sodíkové výbojky je monochromatické světlo žlutého sodíkového dubletu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 2. 2019
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: