sociniáni[Socinyjáni], stoupenci F. Socina (1539–1604), italského náboženského reformátora, který založil racionalistický směr protestantismu vyznačující se náboženským radikalismem. Od roku 1579 působil v Polsku jako ideový vůdce polských bratrů. Jako antitrinitáři odmítali i sociniáni dogma o Trojici boží, Ježíše Krista nepokládali za boha, ale za člověka, který ukázal cestu ke spáse a božské vlastnosti získal po vzkříšení. Za jediný zdroj víry uznávali Písmo svaté, pokud neodporuje rozumu. Podle názoru sociniániů neexistuje dědičný hřích, a proto není potřebné ani vykoupení. Sociniáni striktně odmítali kalvinistické dogma o předurčení. V letech 1658–60 byli sociniáni z Polska vypuzeni, v Holandsku, Německu a Anglii splynuli s jinými proudy protestantismu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 7. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: sekty raného křesťanství.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: