socializacePsychologie
Psychologie proces zespolečenštění člověka jako sociabilního člena sociální komunity (společnosti), probíhající na několika vývojových úrovních. Ontogenetický proces vrůstání jedince do sociální struktury, odrážející přeměnu biologické jednotky (novorozence) v jednotku společnosti (dospělého člověka). Proces, jehož důležitou součástí je utváření individuálních postojů a hodnot a jehož výsledkem je plně socializovaný jednotlivec, podílející se na všech sociálních aktivitách a vazbách jemu příslušejících.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 3. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: determinanty vývoje, resocializace.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: