slovní čtverecZvláštní případ palindromu, skupina stejně dlouhých slov, kterou při zapsání po slovech pod sebe do čtvrecové tabulky je možné číst stejně nejen vodorovně zleva doprava (někdy i zprava doleva), ale i svisle shora dolů (někdy i zdola nahoru). 

Asi nejslavnější je slovní čtverec 5x5 znaků, čitelný ve čtyřech směrech, vyskytující se na náhrobcích apod.: SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS. Pokud bychom text tohoto slovního čtverce brali jako latinský, což je pravděpodobný původní jazyk, potom gramaticky nesprávná věta by mohla znamenat Stvořitel Arepo udržuje dílo v pohybu nebo také Rozsévač Arepo drží s námahou kola. Věta není gramaticky správně a jde spíše o sémanticko-grafickou hříčku, než sdělení nějakého jasného významu. SATOR rozsévač, původce, stvořitel; AREPO – buď vlastní jméno, ale možná také odvozenina od jména boha Serapise, jehož kult vznikl několik staletí před naším letopočtem; TENET – tvar 3. osoby slovesa držet; OPERA – práce, díla (množné číslo); ROTAS – tvar 2. osoby slovesa otáčet (se), rotovat, ale také kola, vůz.

Slovní čtverce se vyskytují v různých dílech a to i s výrazně delšími slovy (a rozměry stran), např. 12x12 znaků, někdy i ze slov nedávajících význam nebo vět bez významu. Dají se sestavit i jiné slovní čtverce, někdy ovšem ne ve všech směrech čitelné jako palindromy, někdy pouze vodorovně a svisle. Příklady slovních čtverců – latinsky: SATAN ADAMA TABAT AMADA NATAS, česky: TOKEM OPATE KAJAK ETAPO MEKOT, nebo anglicky: NO ON, BIT ICE TEN, CARD AREA REAR DART, HEART EMBER ABUSE RESIN TREND atd.Datum vytvoření: 5. 8. 2020
Datum aktualizace: 6. 8. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: palindrom.Reklama: