slovenský baletTanec
Baletní umění se pěstovalo na území Slovenska zvláště od 18. století; baletní výstupy (zejména jako součást opemích představení) předváděli zahraniční divadelní společnosti v šlechtických palácích. V průběhu 19. století vystupovaly v Bratislavě různé operní a baletní společnosti, často z Vídně. Po vybudování nového divadla v Bratislavě 1886 hostovaly maďarské divadelní společnosti a baletní soubory. Rozvoj svébytného slovenského baletního umění nastal od vzniku SND v roce 1920. V první sezóně byla uvedena mj. Delibesova Coppélia, soubor byl zprvu nepočetný, k jeho dalšímu růstu přispěli v počátcích zvláště V. Kalina, A. Viscusi, E. Fuchsová, V. Pirnikov aj. V roce 1924 se v první sezóně Východoslovenského národního divadla (dnes Štátne divadlo v Košicích) utvořila pod vedením E. Fuchsové baletní skupina, která se zprvu uplatňovala zvláště v rámci zpěvohry a která po osvobození začala pracovat samostatně (S. Remar, R. Macharovský, M. Kůra, E. Slancová, M. Halászová). Po roce 1945 se stal šéfem baletu SND R. Macharovský. Uměleckým vrcholem poválečných let byla inscenace baletu Petruška (I. F. Stravinskij) v choreografii M. Kůry (též představitel hlavní role). Významnou vývojovou etapu baletu SND znamenalo působení S. Remara, který vedle velkých ruských baletů (S. S. Prokofjeva, B. V. Asafjeva) uvedl na scénu i první původním slovenské balety (T. Andrašovan, Orfeus a Eurydika, Pieseň mieru). V dalších obdobích stáli v čele souboru J. Zajko (inscenace baletu Š. Jurovského Rytierska balada), M. Herényi, K. Tóth, B. Slovák a další. Na utváření inscenačního profilu baletu SND se podíleli i hostující choreografové (P. Šmok, Š. Tóth, S. Nosál, J. Guoth). – Komorní baletní soubor vznikl v roce 1949 i v Divadle J. Záborského v Prešově (F. Bernatík). V roce 1959 byl založen baletní soubor v Divadle J. Gregora-Tajovského v Banské Bystrici (F. Bernatík), který uvedl v premiéře mimo jiné balet Vrchárska pieseň A. Očenáše. V letech 1958 – 1970 působil malý taneční soubor Tatra revue. Vlastní taneční soubor má i Nová scéna v Bratislavě.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Mário Radačovský.

Reklama: