Slovenské učené tovarišstvoTovarišstvo literného umenia – národně kulturní spolek stoupenců bernolákovské spisovné slovenštiny. Založen roku 1792 na podnět posluchačů generálního semináře v Bratislavě. Mezi jeho vedoucí osobnosti patřili A. Bemolák, J. Fándly, J. Palkovič aj. Spolek měl okolo 500 členů. Jeho hlavním cílem bylo vydávání knih v novém spisovném jazyce (bernolákovštině), rozvíjení slovenského národního společenského života, upevnění pozic nové spisovné formy a prostřednictvím jednotného slovenského jazyka dosáhnout sjednocení slovenského národa. Vedle hlavního centra v Tmavě měl spolek pobočky v řadě uherských měst a Vídni. Zanikl začátkem 19. století v důsledku zesíleného tlaku reakce.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 4. 2008
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: