slepenecGeologie
Geologie, konglomerát, zpevněný klastický psefitický sediment s převážně zaoblenými částicemi stmelenými různým tmelem. Někdy se označuje také brekcie. Slepence se dělí podle velikosti zrna, složení valounů a podle vzniku. Nejstálejší jsou křemenné slepence, které vznikly dlouhodobým pořemísťováním, opracováním a tříděním hornin.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 11. 2003
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bachureň, Belianske Tatry, čočkovitá vrstevnatost, flyš, Ipeľská kotlina, Súľovské vrchy.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: