slabikaJazykověda

Sylaba – jazyková základní jednotka řeči různě definovaná: artikulační a akustické minimum řeči, jednotka nádechová, prozodická, rytmická, pevné skloubení souhlásek s jedinou samohláskou (slabikotvornou souhláskou). Rozlišována slabika přízvučná, nepřízvučná, otevřená (zakončená slabikotvornou hláskou), zavřená (zakončená neslabičnou souhláskou), ultima (poslední slabika), penultima (předposlední).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 12. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: dvojhláska, jazyk.