škálováníFyzika
Fyzika, změna měřítek uvažovaných fyzikálních veličin, jejímž účelem je dosáhnout toho, aby matematické vyjádření fyzikálního vztahu nabylo univerzálního tvaru, například nezávislého na druhu látky. Jisté zákony podobnosti (tzv. scaling law), aplikované na termodynamické potenciály, se používají k objasnění chování látek v oblasti kritického bodu; dovršením metody škálování je metoda renormalizačních grup. Viz také měřítková invariantnost.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 4. 2016
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: