Sjednocená východoindická společnostVereenigde Oostindische Compagnie, V.O.C. – organizace nizozemských obchodníků založená 20.3.1602. Obdržela monopol na obchod s oblastmi na východ od mysu Dobré naděje po Magalháesův průliv, měla právo uzavírat dohody, stavět pevnosti, držet ozbrojené síly a dosazovat vlastní úředníky. Sjednocená východoindická společnost byla tvořena obchodními komorami z Amsterdamu (polovina základního kapitálu), Middelburgu, Delftu, Rotterdamu, Hoornu a Enkhuizenu, v čele 17 direktorů (8 z Amsterdamu). Každá komora vypravovala své lodi nezávisle, zisk i ztráty se dělily mezi všechny komory. HIavním cílem bylo získat monopolní postavení v obchodě s kořením mezi jihovýchodní Asií a Evropou; Sjednocená východoindická společnost převzala všechny starší nizozemské faktorie na Molukách (viz též hongitochten), Jávě, Sumatře, v Malajsku a na Srí Lance. V 17.–18. století se stala hlavním nástrojem nizozemského kolonialismu v jihovýchodní Asii (územní expanze, vynucené smlouvy s javánskými a jinými panovníky – Amangkurat I.). Centrem její činnosti v Asii se stala Batavia (založena 1619, viz též J. P. Coen). Od po1.18. století postupný úpadek v důsledku strukturálních změn ve světovém obchodě, sílící britská konkurence (porážka Nizozemí ve válce v letech 1780–1784), oslabení vlastních pozic v jihovýchodní Asii (ztráty na Molukách a v Malajsku) a vnitropolitických problémů (Batavská republika). Sjednocená východoindická společnost byla k 31.12.1799 zrušena, její majetek i dluhy převzal nizozemský stát. Viz také východoindické společnosti.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 3. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: východoindické společnosti.