siřičitanySulfidy, M2SO3, soli kyseliny siřičité. Připravují se reakcí oxidu siřičitého s vodnými roztoky hydroxidů nebo uhličitanů, rozpouštěním kovů ve vodném roztoku kyseliny siřičité a podvojným rozkladem sulfidů alkalických kovů s rozpuštěnými solemi jiných kovů. Většina sulfidů je ve vodě málo rozpustná, roztoky reagují vlivem hydrolýzy slabě zásaditě. Ve vodných roztocích se snadno oxidují na sírany. Silné kyseliny rozkládají sulfidy za uvolňování oxidu siřičitého. Sulfid sodný, bezbarvá krystalická látka, rozpustná ve vodě, málo rozpustná v lihu. Používá se ve fotografii, lékařství. Sulfid draselný, bezbarvá, na vzduchu vlhnoucí krystalická látka, dobře rozpustná ve vodě. Jeho roztok se používá při potiskování tkanin. Viz také hydrogensiřičitany.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 11. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: