silniční tělesoZemní těleso vzniklé úpravou terénu, omezené silniční korunou, na níž je umístěna vozovka, a na bocích násypovými nebo výkopovými svahy, je ohraničeno mezníky. Je-li niveleta silnice nad povrchem území, tvoří silniční těleso násep, je-li niveleta pod povrchem území, je třeba zeminu nebo horninu odstranit a vzniklý výkop se nazývá zářez. Ve svahu při vedení nivelety po terénu vzniká výkop nazývaný odřez. Stavba silničního tělesa se provádí tzv. zemní prací (probíhá-li v zemině) nebo skalní prací (probíhá-li v hornině).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 10. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: dopravní stavby.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: