sílafyzika základní fyzikální veličina. Síla je vektorová veličina, která kvantitativně vyjadřuje intenzitu vzájemného působení hmotných objektů (těles, polí, soustav) na daný hmotný bod (těleso). Je příčinou deformace tvaru těles (statický účinek) nebo změn pohybového stavu (dynamický účinek). Její základní jednotka newton N je odvozena z dynamických účinků (Newtonovy zákony ). [F] = N = kg.m.s-2. Násobné a dílčí jednotky jsou např. meganewton, mikronewton, dočasné pond, kilopond. Podle původu se rozeznávají síly gravitační, tlakové, třecí, elektromagnetické, silné a slabé.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: tenzor.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: