sexualita[Latina], souhrn všech somatických i psychických složek souvisejících s rozdíly mezi pohlavími a z nich vyplývajícími projevy lidského chování. Zahrnuje výběrové tendence směřující ke sbližování mezi jedinci různého pohlaví s cílem sexuálního vzrušení a ukojení. Sexualita je spojena s vývojem etických a estetických tendencí. Děti si svou sexuální identitu uvědomují ve věku asi 3 let. V tomto období se zpravidla objevuje počátek zájmu o záležitosti sexu. Dětská sexualita, v níž se zvýšený zájem o sexuální objekty a situace promítá mimo jiné do specifického okruhu her, je pokládána za důležitou oblast formování osobnosti. Je vývojovým stadiem, na něž bezprostředně navazují psychobiologické a psychosociální procesy dozrávání utvářející psychofyziologický rámec puberty.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 4. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: asexualita, Jaroslav Kříženecký, sexy.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: