Severočeská pánevGeologie
Tektonicky založená terciérní pánev mezi Krušnými horami, Doupovskými horami a Českým středohořím. Výplň tvoří souvrství hnědouhelných slojí, písky, vulkanické tufy, jíly a diatomity. V současnosti je průmyslová oblast Severočeské pánve největší a nejdůležitější energetickou základnou České republiky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 11. 2006
Autor: -red-

Reklama: