selské války v RuskuPolitologie

Protifeudální rolnická povstání v 17.–18. století, která svým rozsahem a významem nabyla charakter selských válek. Byla vyvolána postupně se zhoršujícími životními podmínkami venkovského obyvatelstva, utužováním nevolnictví a útlaku. Jejich první fázi v 17. století představovalo Chlopkovo povstání roku 1603, rolnické povstání v jižních oblastech země v roce 1604, Bolotnikovovo povstání v letech 1606–1607 a rolnické nepokoje v letech 1608–1615 ve středních oblastech Ruska a v Povolží, které přerostly v národně osvobozenecký boj proti švédské a polské intervenci i carskému útlaku. V polovině 17. století vypuklo v letech 1670–1671 v oblasti Donu a Volhy protifeudální rolnicképovstání pod vedením S. T. Razina. Na podzim 1670 obsadily Razinovy oddíly dolní Povolží, v srpnu podnikl Razin tažení z Carycinu (dnešní Volgograd) po Volze směrem na Moskvu, v září oblehl Simbirsk (dnešní Uljanovsk). V říjnu 1670 byli povstalci poraženi u Simbirska, boje se přenešly do oblastí za Volhu. V dubnu 1671 byl Razin zradou zámožných kozáků vydán carské moci a popraven v Moskvě. V souvislosti se selskou válkou S. T. Razina vzniklo rovněž solovecké povstání v letech 1668–1676. Na sklonku 18. století v důsledku pokračujícího utužení nevolnictví vypukla v letech 1773–1775 v oblasti Uralu, středního a dolního Povolží selská válka pod vedením J. I. Pugačova. Kromě rolníků a kozáků se hnutí zúčastnil i dělný lid uralských podniků a neruské národy Povolží, zejména Baškirové v čele se Salavatem Julajevem. V říjnu 1773 oblehl Pugačov v čele 2500 povstalců Orenburg, do prosince zachvátilo povstání další rozsáhlé oblasti, v únoru 1774 byl dobyt Čeljabinsk. Pod tlakem carské armády byli povstalci nuceni postupně se stáhnout za Ural, kde povstání vypuklo s novou silou. V červenci 1774 byli povstalci v bojích o Kazaň poraženi. Pugačov se uchýlil na pravý břeh Volhy, kde rolnické hnutí pokračovalo. Vydával manifesty vyzývající k předání půdy rolníkům, požadující zrušení nevolnictví, odstranění šlechty a carského úřednictva. Povstání bylo začátkem srpna 1774 poraženo a jeho vůdcové v lednu 1775 popraveni.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 12. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Chlopko.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: