sekretDruh jednostranné pečeti malých rozměrů, užívané majitelem buď samostatně u písemností menšího významu a osobních, nebo jako rubní pečeť. Jako sekret byly často užívány antické gemy nebo pečetní prsteny.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: rubní pečeť.

Reklama: