seizmograf[Sejzmograf, řečtina], přístroj používaný k záznamu zemětřesných vln. Je pevně spojený s podložím a spolu s ním se pohybuje; v přístroji je volně zavěšeno nebo podepřeno těleso (o hmotnosti několika gramů až tun), které se snaží zachovat svou polohu v prostoru. Jeho pohyby vzhledem k podkladu zaznamenává registrační zařízení, a to mechanicky (relativní pohyb tělesa je zvětšován mechanicky), opticky (zrcátko na tělese odráží světelný paprsek na fotografický papír na otáčejícím se bubnu) nebo elektricky (pohyby tělesa jsou převáděny na elektrický proud, registrovaný galvanometrem). Pohyby podkladu se rozkládají do tří složek, jedné svislé a dvou vodorovných. Podle počtu a druhu složek, které přístroj zaznamenává, se seismografy dělí na univerzální (zaznamenávají všechny tři složky), horizontální (zaznamenávají obě nebo jednu vodorovnou) a vertikální.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Boris Borisovič Golicyn, hodochrona, horizontální kyvadlo, planetární seizmologie, seizmometr.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: