sedlákStřední nebo větší zemědělec. V období feudalismu (podle berních a urbariálních pramenů) sociální kategorie vlastníků půdy a hospodářské usedlosti. Zpravidla vlastnil potah. S rozvojem kapitalistického podnikání v zemědělství po roce 1848 se označením sedlák rozumí a) střední rolník usilující o hospodářskou soběstačnost, b) selský statkář, který jako podnikatel již využívá výlučně námezdní práci.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 9. 2005
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: