sebílská kulturaPravěk
Kultura v Egyptě (lokalita Sebíl u Kóm Omba) z období konce paleolitu a mezolitu. Dělí se na tři fáze: I. nástroje levalloiského typu, ohniště; II. sběr volně rostoucích obilovin, nástroje počátečního, tzv. gafského typu; III. specializované nástroje (mikrolity) gafského typu (končí kolem 8000 př. n.l.).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 10. 2006
Autor: -red-