satoriJaponské původní pochopení, poznání souvislostí – jeden ze základních pojmů zenbuddhismu, označení probuzení schopnosti dívat se na jevy v jejich přirozené samozřejmosti, v zenové filozofii okamžik záblesku "pravé" hodnoty, kterou lze oddělit od hodnot "nepravých" a kterrou lze přiblížit a zpevnit zenovými meditacemi. Satori jako specifická forma zazření základní životní pravdy, založeno na vymanění psychických vazeb člověka ze závislosti na mechanistických (dualistických) představách a předpojatých soudech, je nejblíže evropskému pojmu revelace, a jako takové bývá často mylně ztotožňováno s pojmem osvícení. V pojetí zenové filozofie samotný fakt prožitku satori neznamená konečný stav, který by mohl být označen jako " dosažení" či trvalé spočinutí".

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: zenová filozofie.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: