sarmatský organismusPaleontologie
Organismus vyskytující se a svým rozšířením závislý na existenci třetihorního sarmatského moře nebo oblasti odpovídající jeho výskytu. Sarmatská oblast zahrnuje oblast Černého a Kaspického moře i stepní oblasti jižní Ukrajiny. Některé organismy (ovsíř stepní) se však z tohoto původního areálu šíří vně karpatského oblouku až do střední Evropy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 10. 2006
Autor: -red-