sánkhjaFilozofie
[Sanskrt], jeden ze šesti klasických systémů staroindické filozofie. Dělí jsoucno na hmotnou přírodu (prakrti ), jež je zdrojem pohybu a myšlení, a na čisté vědomí (puruša), jež je naprosto nečinné. Jeho přítomnost vyvádí hmotu z rovnováhy a je příčinou vývoje, do něhož je puruša domněle vtažena. Cílem sánkhji je rozlišení puruše od prakrti.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 2. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: guna, indická filozofie, manudharma, upanišady.

Reklama: