Sámova říšeStáty
Nejstarší známý státní útvar západních Slovanů (asi 623–658). Západoslovanské kmeny usazené v Karpatské kotlině musely v první polovině 7. století čelit nájezdům kočovných Avarů. V téže době se (pravděpodobně s ozbrojenou družinou) do této oblasti dostal franský kupec Sámo. Kolem roku 623 se přidal na stranu Slovanů, kteří pod jeho vedením Avary porazili. Sámo se tak stal vůdcem velkého kmenového svazu. Roku 631 či 632 Sámo porazil v bitvě u Vogastisburku vojsko franského krále Dagoberta. Toto místo ani rozsah a hlavní centrum Sámovy říše však historici dodnes nedokázali přesně určit. Útvar se zřejmě rozkládal na území dnešní jižní Moravy, jihozápadního Slovenska, Dolních Rakous a severozápadního Maďarska. Kmenový svaz byl poměrně silný a konsolidovaný (o čemž svědčí i schopnost odrazit první výbojné pokusy franské říše), po Sámově smrti v roce 658 se však rozpadl. Jediným zdrojem informací o jeho existenci je Fredegarova kronika.

Datum vytvoření: 11. 6. 2008
Datum aktualizace: 11. 6. 2008
Autor: mim

Odkazující hesla: Česká republika, Fredegarova kronika, Sámo, Slované, Slovensko, Velkomoravská říše.