salinita[Salinyta], solnost, slanost. Vyjádření celkového obsahu rozpuštěných solí v přírodních vodách, například v gramech na litr, popřípadě v promile. Průměrná salinita mořské vody se udává 35 ‰. Některá moře a jezera, zvláště v aridních oblastech, mají extrémní salinitu, například Mrtvé moře až 280 ‰. Voda obsahující rozpuštěné soli zamrzá při nižších teplotách (-2 °C) než voda sladká.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 3. 2003
Autor: -red-

Odkazující hesla: diverzita společenstva, Kara-Bogaz-Gol.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: