SaaleToky
[Zále], Sála – levostranný přítok Labe v Německu, dlouhý 427 km. Pramení v Německu ve Smrčinách. Splavný od Halle (95 km kanalizovaného toku). Několik přehrad.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 5. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Hof, Leuna, Unstrut, Weisse Elster.