RýchoryGeomorfologický okrsek v České republice v Krkonoších, nejvyšší Dvorský les, 1033 m n.m. Plochá hornatina převážně z fylitů krkonošského krystalinika. Široké horské hřbety severo-jižním směru. – Od roku 1976 státní přírodní rezervace, 203,10 ha: vrcholová část se zachovalými přirozenými lesními porosty a vzácnou květenou.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 9. 2006
Autor: -red-