růstMikrobiologie, růst mikrobů, růstová forma mikroogranismů, která se podle vzhledu a tvaru kolonií rozlišuje u bakterií: a) na formu hladkou (okraj kolonie úplný) – S (smooth); b) na formu drsnou (okraj kolonie neúplný) – R (rough); c) na formu hlenovitou – M (mucous). Nejvýznamnější jsou formy M a S, převážně virulentní pro člověka. Forma R je zpravidla nepatogenní s některými výjimkami, například Mycobacterium tuberculosis, Bacillus anthracis. Přechod z jedné formy do druhé (M -> S -> R) se nazývá disociace a je vnějším znakem fyziologických změn kultury. Je známkou snížení až ztráty její virulence.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: