rumunská hudbaHudba
Lidová rumunská hudba (epické písně zvané doiny, lyrické i revoluční písně, lidová taneční hudba) je jednohlasá, s častou pentatonikou a neobvyklými změnami taktů, s bohatstvím ozdobných tónů. Nástroje: kobza, dechový nai a buciume. Rozvoj umělé rumunské hudby spjat s národně osvobozeneckým hnutím, začátek v 2. polovině 19. století (C. Dimitrescu, G. Dima, 1847-1926, D. G. Kiriac, 1866-1928). Roku 1866 v Bukurešti vytvořen první stálý symfonický orchestr. Ze skladatelů 1.pol. 20. století vynikli zvláště G. Enescu, S. V. Dragoi. V socialistickém Rumunsku se hudební život intenzívně rozvíjel, v zemi působí asi 20 symfonických orchestrů, řada operních divadel, dirigentů, instrumentalistů a pěvců, je rozvinuta síť hudebního školství. Ze současných skladatelů například M. Jora (1891-1971), P. Constantinescu (1909-1963), T. Ciortea, A. Mendelsohn (*1910), A. Vieru (*1926), C. Miereanu (*1941 ). Od roku 1958 probíhá v Bukurešti každé tři roky mezinárodní festival a soutěž G. Eneska.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 10. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: