Rudolf SteinerFilozofie
[Štajner], *27.2.1861 – †30.3.1925, rakouský filozof a mystik, zakladatel antroposofie. Zpočátku myslitel přírodovědecky orientovaný ve smyslu Goethovy naturfilozofie a Haeckelova monismu. Steiner byl spolupracovníkem Goethova archívu ve Výmaru, redaktorem a komentátorem Goethova díla. Na Steinerovy názory zároveň začal působit vliv F. Nietzsche (F. Nietzsche – ein Kämpfer gegen seine Zeit, F. Nietzsche – bojovník proti své době) a pod vlivem jeho ideje „věčného návratu“ přechází k indické filozofii. V roce 1902 se obrací k teosofii a antroposofii, je pak jejím nejpopulárnějším představitelem a uctívaným prorokem. Zakládá Teosofickou společnost, v roce 1913 Antroposofickou společnost a ve Švýcarském Dornachu založil antroposofický „chrám“ Goetheanum. V roce 1919 vystoupil se svou sociální utopií vytvořenou pod vlivem Platónovy Ústavy. Rozčlenil společnost na tři oddíly s nejvyšším duchovním centrem mudrců. V poválečné krizi měly jeho utopie značný úspěch, vznikala nezávisle hospodařící družstva, antroposofické buňky, dětské antroposofické školy. Po Steinerově smrti se ze skupiny steinerovců stala uzavřená sekta. Samo Steinerovo učení představuje synkretické spojení západního a východního náboženství -okultních nauk s prvky gnosticismu, pythagorejské mystiky čísel, kabaly, mystického výkladu křesťanství, německé romantiky i německého klasického idealismu (J. G. Fichte, G. W. F. Hegel). Na rozdíl od pasívní indické mystiky Steiner vyzdvihuje aktivismus lidského nitra založený na probuzení skrytých lidských duchovních sil. Pomocí meditace a koncentrace se mají v lidském nitru vytvářet nové duchovní orgány jako „květy lotosu“, člověk má spět k osvícení vnitřní podstaty, ke svému duchovnímu „já“ . Z těchto pozic Steiner napadal katolickou církev jako lživé křesťanství. Svou učitelskou a publikační činností měl Steiner značný vliv na kulturu své doby. Dodnes existují pod jeho vlivem různé léčebné a terapeutické společnosti.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Arthur Schopenhauer, teosofie.

Reklama: