Rudé odboryNeoficiální název pro odborové organizace v meziválečném Československu, jež byly v letech 1921–1922 vyloučeny z Odborového sdružení československého a roku 1922 utvořily Mezinárodní všeodborový svaz (MVS), který se stal členem Rudé odborové internacionály. Rudé odbory byly úzce spjaty s Komunistickou stranou Československa, pod jejím vedením organizovaly rozsáhlé politické kampaně. Po vnitřních rozporech ve 20. letech byl Mezinárodní všeodborový svaz v květnu 1929 reorganizován na samostatné odborové svazy podle průmyslových odvětví, řízené Ustředím průmyslových svazů (v čele A. Zápotocký, G. Kliment, J. Dolanský, J. Šverma, V. Nosek). Za světové hospodářské krize v 1. polovině 30. let organizovaly Rudé odbory řadu stávek a demonstrací, přičemž kooperovaly s členy ostatních odborových organizací (mostecká stávka). Ve 2. polovině 30. let usilovaly o vytvoření jednotné fronty proti fašismu a v roce 1937 vyzvaly ke sjednocení československého odborového hnutí. V lednu 1939 byly Rudé odbory úředně rozpuštěny.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 1. 2021
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: