Rudá pomocMasová proletářská organizace v meziválečné ČSR, založena roku 1925 jako – akce Mezinárodní rudé pomoci. Jejím úkokm bylo sjednotit lidové masy v duchu mezinárodní proletářské solidarity v boji proti fašismu, reakci a bílému teroru a poskytovat materiální i morální pomoc politickým vězňům, obětem perzekuce a jejich rodinám v ČSR i v zahraničí. Roku 1932 úředně rozpuštěna, pokračovala však ilegálně v činnosti. Roku 1935 legalizována pod názvem Solidarita; její činnost zastavena začátkem října 1938.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 11. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Mezinárodní rudá pomoc.