RuchovciNovověk
České literární seskupení básníků vzniklé koncem 60. let 19. století kolem almanachu Ruch. Program Ruchovců souvisel s dobovým rozmachem národního hnutí a zejména byl podmíněn nespokojeností s politickou situací po rakousko-uherském vyrovnání roku 1867. Vyhrocení národní otázky vedlo u Ruchovců k výraznému přihlášení k ideám obrození, v souvislosti se státoprávními požadavky se oživoval historismus (historický zpěv, historický epos), slovanofilství, zesilovaly se sympatie k Slovensku. V poezii, zejména vlastenecké a politické, se vytvářel svébytný rétorický verš, básník vystupoval jako tribun svého národa. Hlavní představitelé: S. Čech, E. Krásnohorská, L. Quis. Ve stejné době působila též literární skupina Lumírovců.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 5. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: Lumírovci, Ruch.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: