rozmnožováníBiologie
Biologie, tvorba nových jedinců (potomků) jedinci již existujícími, na základě jejich vlastní genetické informace a metabolismu (autokatalytická reprodukce); základní znak života, zajišťující kontinuitu druhu a života na Zemi. Rozmnožování je vázáno na živé, vysoce uspořádané soustavy. Souvisí s metabolismem, vývojem, dědičností, růstem a diferenciací. Rozmnožování pohlavní čili sexuální (generativní) se uskutečňuje spojením zvláštních buněk – pohlavních buněk (gamet), většinou pocházejících od dvou různých jedinců. Pohlavní buňky mají haploidní sadu chromozómů. Gamety se rozlišují na samičí a samčí, většinou vajíčka a spermie. Při pohlavním rozmnožování vznikají nové kombinace genů, zvyšuje se variabilita jedinců v populaci, výhodná pro přežití při změně prostředí. Rozmnožování nepoh1avní čili asexuální (vegetativní) se uskutečňuje a) přímým dělením buněk; například u prvoků; b) fragmentací stélky, například u řas; c) vytvářením rozmnožovacích tělísek, například u játrovek; d) tvorbou adventivních pupenů nebo pacibulek, například u česneku; e) tvorbou nepohlavních spor (mitospor), například u hub a některých řas. Potomci jsou identičtí s rodiči, populace takto vzniklá je geneticky homogenní, málo odolná ke změnám prostředí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 1. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: nepohlavní rozmnožování, pohlavní rozmnožování.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: